Sähköinen vaali

Liitoissa ja järjestöissä järjestetään suuri määrä vaaleja joka vuosi. Vaaleja on monenlaisia kuten liittokokousvaali, edustajistovaali, hallituksen vaali, luottamusmiesvaali, työsuojeluvaltuutetun vaali, jne. Vaali ovat usein suuri ponnistus järjestävälle liitolle sekä vaalin organisoinnin ja äänestyksen sekä vaalituloksen laskennan kannalta. Erityisesti jos vaalissa on vaalipiirejä ja vaalirenkaita, vaalituloksen laskenta on jo melko hankalaa ja työlästä. Lisäksi tuloslaskennan läpinäkyvyyden ja oikeellisuuden kannalta tilanne ei välttämättä ole optimaalinen.

Perinteisesti tällaiset vaalit suoritetaan postiäänestyksenä ja lipukevaalina. Vaikka vaalien kesto on usein hyvin pitkä, monesti useita viikkoja, äänestysprosentti jää helposti hyvin alhaiseksi. Lisäksi vaalin järjestämisen kustannukset saattavat olla huomattavat.

eVaali.fi – sähköinen vaalipalvelu tarjoaa tähän ratkaisun. Palvelussa voidaan hoitaa rinnakkain sekä postiäänestys että sähköinen äänestys. Lopuksi myös postiäänet toimitetaan ehdokkaiden äänimäärinä palveluun, jolloin voidaan suorittaa koko vaalin tuloslaskenta ja tulostus. Sähköinen vaali antaa uutta aktiivisuutta äänestykseen sekä tuottavat monia etuja:

  • äänestysprosentin kasvu
  • nopea ja läpinäkyvä tulospalvelu
  • kustannusten aleneminen
  • organisaation oman toimiston työn keveneminen
  • imago -etua järjestävälle organisaatiolle

eVaali.fi -palvelu on turvallinen, koska tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota arkkitehtuuritasolla. Yhteyksissä käytetään SSL-suojattuja yhteyksiä ja kaikki tietoliikenne on näin salatussa muodossa. Äänestäminen on yksinkertaista ja äänestäjien on helppo antaa äänensä. Äänestyssivut laaditaan erikseen kutakin vaalia varten palveluna, jolloin vaali näyttäytyy äänestäjille yksilöllisenä juuri heidän liitolleen tehtynä vaalina. Äänestyssivuilla voidaan käyttää mm. liiton logoa ja värimaailmaa.

Äänestäjien tunnistamiseen voidaan käyttää luotettavia menettelytapoja alkaen pankkitunnusten käytöstä esim. tekstiviesteinä lähetettäviin kertakäyttötunnuksiin. Äänestäjien tunnistamista varten käytettävä menettelytapa sovitaan tapauskohtaisesti. Tunnistamisen kautta äänestäjät myös ohjataan automaattisesti äänestämään ko. piirin ehdokkaita, jos eri piirit ovat vaalissa käytössä.

Jos kyseessä on esim. luottamusmiesvaali, jolloin liitto saattaa järjestää jopa kymmeniä eri vaaleja, niin tällöin eVaali.fi –palvelussa otetaan käyttöön toistuvien vaalien järjestämiseen tarkoitettu työkalu. Vaalin tuloslaskennan kannalta vaali voi olla suora vaali tai suhteellinen vaali. Siinä voi olla vaaliliittoja, vaalirenkaita sekä vaalipiirejä. Palvelussa voidaan hoitaa myös pelkkä vaalin tuloslaskenta ilman äänestystä, jolloin ehdokkaiden valmiit äänimäärät toimitetaan palveluun tuloslaskentaa varten.